CO גבוה, LAMBDA גבוה,  זיהום אוויר

CO גבוה, למבדה נמוכה, למבדה גבוהה, CO גבוהה, כל אלו תקלות שיכולות לקרות לכולנו בטסט השנתי בפרמטר של זיהום אוויר. במידה ואתם לא יודעים מהי התקלה, אנו הפיתרון שלכם. אנחנו מתמחים בזיהום אוויר בטסט השנתי, לנו כל הידע והמיכשור המתקדם בכדיי לדעת את פיתרון התקלה,כולל מכשיר 4 גזים, סורק תקלות וידע נרחב שמתמחה בתחום הזה באופן מצומצם ומדויק. כל התשובות לשאלות אודות זיהום אוויר ואת ההשלכות של זה, לפרטים נוספים לחץ כאן.

Go to link